Kirjoituksia Epämääräisiä kirjoituksia milloin mistäkin

Ennakkotapaukset oikeusjärjestelmässä saattaavat haaskata resursseja

Johdanto

Kirjoitan aiheesta ilman minkäänlaista asiantuntemusta, en tunne oikeusprosessien käytäntöjä lainkaan, joten on hyvinkin mahdollista että mielikuvani tuomioistuinten toiminnasta on pahasti virheellinen. Samoin voi kaikki muukin sisältö kirjoituksessa osoittautua virheelliseksi.

Ennakkotapaukset ja hierarkaalinen tuomioistuinjärjestelmä

Ennakkotapaukset ovat osa hierarkaalista tuomioistuinjärjestelmää, jossa hierarkiassa korkeamman oikeuden päätös voi muodostaa ennakkotapausken alemmille tuomioistuimille.

Tulkinnan ohjaaminen ja vallankäyttö

Hierarkiassa korkeampi tuomioistuin voi ohjata alempien tuomioistuimien tekemiä lakiin perustuvia tulkintoja säätämällä ennakkotapauksia. Tuomioistuin hierarkiassa on siten kyse vallankäytöstä ja jakamisesta.

Resurssien delegoiminen hierarkaalisten portaiden välillä voi säästää resursseja

Mikäli tuomioistuin hierarkian perusta on sen jäsenten kyky, rehellisyys, lahjomattomuus ja asiantuntemus, hierarkaalisuus parantaa järjestelmän tehokkuutta. Tällöin kokonaisuutta säädetään niin, että resursseja käytetään tehokkaammin keskitetysti. Esimerkiksi jos korkeampi tuomioistuin taitavasti ratkaisee erittäin vaikean tapauksen, on järkevää keskittää asiantuntemusta ylöspäin hierarkia portaissa ja samoin myös vähentää tuomioistuimissa valitusten kautta korkeampiin oikeuksiin siirtyviä juttuja.

Kiteytetysti kun vain vaikeat ja epäselvät tapaukset siirtyvät portaissa eteenpäin, resurssien käyttö on tehokkaampaa. Mikäli valitusjärjestelmä toimii hyvin, voi nopeampi ja vähemmän asiantuntemusta sitova käsittely alemmissa tuomioistuimissa säästää resursseja.

Ennakkotapausten kompastuskivi

Ennakkotapausten kyky säästää resursseja kompastuu ajatukseen, että ennakkotapausten pitäisi ohjata tuomioistuimia lain sijaan. Se on haaskausta. Itse valitusprosessi vaikeiden tapauksien vuoksi on edullinen keskittämisen ja delegaation vuoksi, mutta ennakkotapaukset itsessään ovat tehottomia verrattuna lakiin.

Otetaan yksinkertainen esimerkki: 1 laki, 20 ennakkotapausta vs. 2 lakia, 10 ennakkotapausta.

Mikäli tuomioistuinten päätökset liiaksi perustuvat aiempien ennakkotapausten osaamiseen, se rapauttaa oikeusjärjestelmän kasvattamalla tietomäärää, joka oikeusproessiin osallistuvien asiantuntijoiden täytyy hallita. Ihmisten rajallinen kyky käsitellä tietoa johtaa epäonnistuneisiin päätöksiin jos ennakkotapausten määrä kasva liian suureksi.

Laki on yleisellä tasolla tapahtuva ratkaisu, ennakkotapaus yksityiskohtaisella tasolla tapahtuva ratkaisu

Sananlasku "Anna miehelle kala, ruoki hänet päiväksi; Opeta mies kalastamaan, ruoki hänet elämäksi" kiteyttää eron melko hyvin. Sanonnassa ratkaistava ongelma on yksittäisten päivien muodostamien sarja, jossa kunakin päivänä miehellä pitäisi olla ruokaa.

Ennakkotapaukset ovat tiedon monimutkaisuuden näkökulmasta ristiriidassa keskittämisen kanssa

Yksinkertaisempien ongelmien ratkaiseminen on helpompaa kuin monimutkaisien ongelmien. Toki poikkeuksia on, mutta käytännössä muuttujien määrän kasvattaminen johtaa vaikeutumiseen ja päin vastoin.

Resurssien delegoimisen periaate tehokkuuden näkökulmasta on perusteltu monimutkaisten ongelmien päätymisellä kokeneempien asiantuntijoiden käsittelyyn.

Mitä monimutkaisempi ongelma on, sitä todennäköisempää on myös, ettei yksittäistapaus muodosta ennakkotapausta, joka olisi tehokkaasti sovellettavissa muissa tapauksissa, sillä mikäli vaikeutta selittäviä muuttujia on paljon, pienenee todennäköisyys samanlaisten tapausten ilmenemiselle huomattavasti.

 

Saattaa olla, että ennakkotapauksiin perustuvasta oikeusjärjestelmästä pitäisi siirtyä järjestelmään, jossa ennakkotapauksien perusteella tehtäisiin lakialoitteita.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat