Kirjoituksia Epämääräisiä kirjoituksia milloin mistäkin

Kysynnän epätarkkuuden argumentti

Kysynnän epätarkkuuden argumentti

Kysyntä on epätarkkaa. Kaikki talouden toimijat, kuten Ihmiset, yritykset, kunnat ja valtiot, omaavat rajallisen kyvyn muodostaa kysyntää. Kysynnän epätarkkuutena voi pitää rajahyödyn ja kysynnän välistä erotusta.

 

Tiedon ja taidon puuttuminen

Tärkein yksittäinen epätarkkuutta kysyntään aiheuttava tekijä on tiedon puuttuminen. Ostaja ei tiedä tuotteen alkuperää, valmistustapaa, materiaaleja, koostumusta, ominaisuuksia, laatua, eikä muitakaan asioita. Tieto on hyvin rajallista.

Taito tulkita rajallista tietoa ja taito valita tulkitusta tiedosta rajoittaa kykyä muodostaa tarkkaa kysyntää.

Kysynnän muodostamiseen vaadittava tarpeen arvioiminen on puutteellista.

Mahdollisesti vialliseksi kysynnäksi voi määritellä senkin kun halu vääristää kysyntää silloin kun ihmisen hetkellinen valinta heijastaa huonosti hänen arvojaan, tai hänen henkilökohtaisella valinnallaan ei ole todellisia seuraamuksia esim. Vangin ongelman tapauksessa, mutta se lukeeko tämän epätarkkuudeksi kysynnässä on varmaan makuasia.


Kysynnän ja tarjonnan sisäinen ristiriita: Tuotteen kysyntä, tarjonnan ohjaaminen

Markkinatalouden toiminnassa tuotteiden tuotantoa ohjaa kysyntä valikoimalla ostettuja tuotteita, yritykset poistuvat ja tulevat markkinoille.

Kysyntä muodostuu ensisijaisesti ostetun tuotteen ympärille, mutta sen pitäisi pystyä ohjaamaan koko tuotantoketjua.

 

Kysynnän epätarkkuus haittaa markkinatalouden toimintaa

Kysynnän epätarkkuus ohjaa markkinataloutta pois ihmisten todellisista arvoista, mikä heikentää markkinatalouden toimintaa ja aiheuttaa esim. haitallista valikoitumista.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat